Bàn mát Inox

Bàn mát inox

Bàn mát inox

Bàn lạnh SH-1500F-2 cánh 1.2m

Model: SH-1500F-2 Cánh 1.2m
Kích thước : 1200*600*850 (mm)
Nhiệt độ: +2ᵒC ~ +10ᵒC
Điện áp: 220V/50Hz

Bàn lạnh SH-1500F-2 cánh kinh 1.5m

Bàn lạnh SH-1500F-2 cánh 1.5m

Model: SH-1500F-2 Cánh 1.5 m
Kích thước : 1500*700*850 (mm)
Nhiệt độ: +2ᵒC ~ +10ᵒC
Điện áp: 220V/50Hz

Bàn lạnh SH-1500F-3 cánh kính

Bàn lạnh SH-1500F-3 cánh 1.8m

Model: SH-1500F-3 Cánh
Kích thước : 1800*700*850 (mm)
Nhiệt độ: +2ᵒC ~ +10ᵒC
Điện áp: 220V/50Hz

Bàn lạnh inox SH-1500F

Bàn mát inox SH-1500F-2 cánh 1.5m

Model: SH-1500F-2 Cánh 1.5
Kích thước : 1500*700*850 (mm)
Nhiệt độ: +2ᵒC ~ +10ᵒC
Điện áp: 220V/50Hz

Bàn mát inox SH-1500F- 3 cánh

Bàn lạnh inox SH-1500F-3 cánh

Model: SH-1500F-3 cánh
Kích thước : 1800*700*850 (mm)
Nhiệt độ: +2ᵒC ~ +10ᵒC
Điện áp: 220V/50Hz

Bàn lạnh inox SH-1500F-2 cánh

Bàn lạnh inox SH-1500F-2 cánh 1.2m

Model: SH-1500F-2 cánh
Kích thước : 1200*600*850 (mm)
Nhiệt độ: +2ᵒC ~ +10ᵒC
Điện áp: 220V/50Hz

Call Now Button