Tủ mát SH – 1260

Model: SH – 1260

Kích thước : 1260 x 690 x 2130 (mm)

Chất làm lạnh : R134a

Nhiệt độ : 0 ~  8 độ

Model: SH – 1260

Kích thước : 1260 x 690 x 2130 (mm)

Chất làm lạnh : R134a

Nhiệt độ : 0 ~  8 độ